Oppgave 5.1.2.5
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen. Gjennomføre den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen i tråd med forskrift og retningslinjer.

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Eksamenstjenesten eller i Prøvetjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Eksamen og prøvefeltet – ansvarsfordeling FM: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

Eksamen og prøvefeltet – oversikt over oppgaver FM: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

 

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen:

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Eksamen i utlandet – videregående opplæring:

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/Eksamen-i-utlandet-/