Oppgave 5.1.2.7
FMOA KD Barnehage og opplæring

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.


Bakgrunnsinformasjon

Eksamen og prøvefeltet – ansvarsfordeling FM: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

Eksamen og prøvefeltet – oversikt over oppgaver FM: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen:

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Eksamen i utlandet – videregående opplæring:

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/Eksamen-i-utlandet-/