Oppgave 5.1.2.9
FMNO FMFI KD Barnehage og opplæring

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.


Bakgrunnsinformasjon

Samisk i barnehage og skole;

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk

 

Rammeverk for fjernundervisning:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/

 

Nasjonale minoriteter:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/

 

Utdanningsdirektoratets regelverksside om samisk opplæring:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Samisk-opplaring

 

NAFOs undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter :

http://www.minstemme.no/