Oppgave 5.1.2.10
FMTR FMFI KD Barnehage og opplæring

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.


Bakgrunnsinformasjon

Rammeverk for fjernundervisning:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/

Nasjonale minoriteter:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/

NAFOs undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter:

http://www.minstemme.no

Årsaker til frafall fra finsk som andrespråk:

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/arsaker-til-frafall-fra-finsk-som-andresprak/