Oppgave 5.1.4.1
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere og handlings- og tiltaksplaner innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonale faglige retningslinjer.