Oppgave 5.1.4.10
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, og bla sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd er tilpasset personer med demens.


Bakgrunnsinformasjon

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Husbanken