Oppgave 5.1.5.1
Alle embetene LMD Miljø og klima

Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften.


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonalt miljøprogram 2012. Nasjonale prioriteringer og virkemidler i jordbrukets miljøinnsats: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram/_attachment/19831?_ts=13ad4d53af8&download=true