Oppgave 5.1.5.4
FMOA FMHE FMOP FMBU FMVE FMTE FMAV FMRO FMHO FMSF KLD Miljø og klima

Vurdere behov for gjennomføring av og overvåking av kalking i innsjøer, overvåking og vurdering av innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet og i samarbeid med Miljødirektoratet sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag. Data fra overvåkingen skal registreres i vannmiljøsystemet, og kalkingsdata skal registreres i kalkingsbasen.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/