Oppgave 5.1.5.13
Alle embetene KLD Miljø og klima

Samordne og koordinere planlegging og iverksetting av tiltak mot fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder, og behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/