Oppgave 5.1.5.14
Alle embetene KLD Miljø og klima

Innen fiskeforvaltning:

  •  utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
  •  samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen.
  •  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal ha ansvaret for driften av Herje-anlegget
  • Fylkesmannen i Østfold skal være sekretariat for fagråd Skagerakkysten

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/