Oppgave 5.1.5.18
Alle embetene KLD Miljø og klima

Innenfor motorferdsel, ivareta oppgaver på eget myndighetsområde og veilede kommunal myndighet.  


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/