Oppgave 5.1.5.21
Alle embetene KLD Miljø og klima

Veilede og følge opp kommunal myndighet i grunnforurensningssaker, luftforurensning og støy, herunder  bistå kommunene i oppfølging av regelverk for luftkvalitet og aktuelt støyregelverk.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/