Oppgave 5.1.5.23
Alle embetene KLD Miljø og klima

Avgjøre søknader om utslipp fra virksomheter innenfor delegerte saksområder, og følge opp eldre tillatelser.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/