Oppgave 5.1.5.24
Alle embetene KLD Miljø og klima

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde knyttet til utslippstillatelser, forskriftsregulerte industribransjer, miljøgiftanalyser, utslipp av kommunalt avløpsvann og avfall og gjenvinning, inkl. avfallsplaner for havner.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/