Oppgave 5.1.6.1
FMST FMNT FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

Gjennomføre reindriftspolitikken på regionalt nivå:

  • Være et kompetansesenter for næringen for å legge til rette for en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften
  • Veilede om økt bærekraftig slakteuttak
  • Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund

Bakgrunnsinformasjon