Oppgave 5.1.6.5
FMST FMNT FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

Bruksregler og distriktsplaner:

  • Reagere raskt ved brudd på bruksreglene, i henhold til reindriftslovens bestemmelser
  • Orientere Landbruksdirektoratet om oppdatering og endringer i bruksregler og distriktsplaner

Bakgrunnsinformasjon