Oppgave 5.1.6.12
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen.


Bakgrunnsinformasjon