Oppgave 5.1.6.17
Alle embetene LMD ASD HOD JD KD Landbruk og mat Helsedirektoratet

Følge opp nasjonal handlingsplan for Inn på tunet og bidra til å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet.


Bakgrunnsinformasjon