Oppgave 5.1.6.20
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Videreutvikle økologisk landbruk som en del av næringsutviklingsarbeidet i fylket.


Bakgrunnsinformasjon