Oppgave 5.1.6.28
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Sikre at kommunene gjennomfører resultatkontroll av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/miljohensyn-i-skog/resultatkontroll