Oppgave 5.1.6.31
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Administrere skogfondordningen og bistå kommunene med informasjonstiltak rettet mot skogeierne om skatteregler knyttet til ordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.7.2017.


Bakgrunnsinformasjon