Oppgave 5.1.6.35
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der fylkesmannen fatter vedtak om driftsfellesskap skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon