Oppgave 5.1.8.10
Alle embetene KLD Areal, by og samfunn

Oppgaven utgår (jf. supplerende tildelingsbrev av 1. mars 2017). Oppgaven dekkes under punkt 5.1.8.1.
Medvirke til at friluftslivsverdier og allemannsretten ivaretas i plan- og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/