Oppgave 5.1.10.7
Alle embetene KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte tilskudd på barnehage- og grunnopplæringsområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.


Bakgrunnsinformasjon

Tilskuddsforvaltning
Oversikt over ansvarsfordeling

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordningene 

Rundskriv F-01/2011 Statlige tilskudd på barnehageområdet

Nasjonale tilskuddssatser 2017 for kommuner som ikke har egne barnehager:

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Investeringstilskudd for barnehager