Oppgave 5.1.10.12
Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Samarbeide med Mattilsynet, herunder om informasjonsutveksling, knyttet til tilsyn og kontroll.


Bakgrunnsinformasjon