Oppgave 5.2.8.1
Alle embetene HOD ASD BLD Helsetilsynet

Fylkesmannen skal årlig legge en plan for å samordne tilsyn på Statens helsetilsyns områder. Planlagte tilsyn registreres i NESTOR.


Bakgrunnsinformasjon

NESTOR på Losen: http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Fagsystemer/NESTOR-nettbasert-system-for-tilsyns-og-rettighetssaker/