Oppgave 5.2.8.3
FMHE FMBU FMHO FMNT FMTR BLD Helsetilsynet

Koordinerende fylkesmann for tilsynet med Bufetat skal samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen.


Bakgrunnsinformasjon

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid:

http://losen.helsetilsynet.no/upload/organisasjon/stotteprosesser/styringsprosesser/2016_Tilsyn_bufetat_avtale_regionalt_samarbeid_30_08_2016.pdf