Oppgave 5.2.8.5
FMOA FMHE FMOP FMBU FMHO FMNO FMTR HOD Helsetilsynet

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Hordaland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland), UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms sammen med Fylkesmannen i Nordland), Vestre Viken HF (Fylkesmannen i Buskerud sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Sykehuset Innlandet HF (Fylkesmannen i Hedmark sammen med Fylkesmannen i Oppland).


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om [de tidligere] kontaktfylkeslegenes fremtidige rolle og funksjon: http://losen.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andre_publikasjoner/kontaktfylkeslegenes_oppgaver_rolle_rapport_endelig21122004.doc

 

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene, Internserien 8/2010: http://losen.helsetilsynet.no/upload/kunnskapskilder/publikasjoner/internserien/internserien_8_2010_retningslinjer_moter_regionale_helseforetakene_2013.pdf