Oppgave 5.3.2.6
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Bidra til at barn i barnehagen og elever og lærlinger i grunnopplæringen som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Bakgrunnsinformasjon

Samisk i barnehage og skole;

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk

 

Rammeverk for fjernundervisning:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/

 

Nasjonale minoriteter:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/

 

Utdanningsdirektoratets regelverksside om samisk opplæring:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Samisk-opplaring

 

NAFOs undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter : http://www.minstemme.no/