Oppgave 5.3.2.7
FMTR FMFI KD Barnehage og opplæring

Bidra til at opplæring i finsk som andrespråk for elever som har rettigheter til dette skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 


Bakgrunnsinformasjon

Rammeverk for fjernundervisning:

http://www.udir.no/Spesielt-for/Samisk-opplaring/rammeverk-for-fjernundervisning/

 

Informasjonsmateriell om våre nasjonale minoriteter:

http://www.udir.no/Spesielt-for/Nasjonale-minoriteter/Informasjonsmateriell/

 

NAFOs undervisningsopplegg om våre nasjonale minoriteter:

http://www.minstemme.no/