Oppgave 5.3.2.8
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens kapittel 9 A og friskoleloven § 2-4.


Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv om retten til et godt psykososialt miljø – Udir-2-2010:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010-psykososialt-miljo/

 

Rundskriv om systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a – Udir-4-2014:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-4-2014-Systemrettet-arbeid-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/

 

Behandling av klagesaker etter opplæringsloven 9a-3:

http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Venstremeny/Regelverk/Grunnopplaringen/Behandling-av-klager-etter-9a-3/