Oppgave 5.3.4.5
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Rekruttering, opplæring og tilsyn med verger og representanter

Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område


Bakgrunnsinformasjon