Oppgave 5.3.4.9
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Kontroll av vergeregnskap

Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Fylkesmannen skal som et minimum kontrollere alle vergeregnskapene i henhold til sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Det forutsettes at fylkesmannen i tillegg kontrollerer ytterligere vergeregnskap ut fra en risikovurdering.


Bakgrunnsinformasjon