Oppgave 5.3.8.5
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Når Helsetilsynet beslutter at flkesmannen skal følge opp et varsel tilsynsmessig, skal det åpnes tilsynssak som behandles i tråd med veileder og de frister som der er satt. Fylkesmannen skal alltid involvere og vurdere samtale med pårørende i tilsynssaker som er åpnet på grunnlag av varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakeneoversendes Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (Internserien 2/2009, revidert 11. juni 2015): http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Publikasjoner/Internserien/Veileder-hendelsesbaserte-tilsynssaker-del-I-FM/