Oppgave 5.3.8.7
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide rusmiddelavhengige uten eget samtykke.


Bakgrunnsinformasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2: http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§10-2

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 10-3: http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§10-3

 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-13: http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/§3-13