Oppgave 5.3.8.16
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal vurdere kopi av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer

Retningslinjer for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A (Internserien 9/2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/klagesaker_pasient_brukerrett_4a_internserien_9_2012.pdf