Oppgave 5.3.9.3
Alle embetene BLD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnevernloven (medforskrifter).


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter:

https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100