Oppgave 5.4.1.5
Alle embetene KD KMD Barnehage og opplæring

Sørge for at friskoler (grunnskoler) får levert riktige individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist.


Bakgrunnsinformasjon

WIS:

https://wis.no/gsi/friskole