Oppgave 5.4.2.1
Alle embetene BLD ASD HOD JD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

Oppgaven utgår (jf. supplerende tildelingsbrev av 1. mars 2017)
Ta initiativ overfor kommuner med utfordringer når det gjelder levekårssituasjonen for barn og unge, særlig enslige, mindreårige flyktninger. Vurdere behovet for større satsinger i fylket.


Bakgrunnsinformasjon