Oppgave 5.4.3.4
FMOS FMBU FMRO FMST ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannsembetene i Rogaland, Sør-Trøndelag, Østfold og Buskerud skal samarbeide med NAV fylke og utvalgte høgskoler i spredning av erfaringer fra Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontorene.


Bakgrunnsinformasjon

Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene:
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?5&ord=Praksis+og+kunnskapsutvikling+i+NAV-kontorene