Oppgave 5.4.3.6
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

I samarbeid med fylkeskommunen informere om opplæringstilbud innen tannhelse til personell i pleie- og omsorgstjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om tannhelsetjenesten 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 

Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler