Oppgave 5.4.4.1
Alle embetene KLD Miljø og klima

Gi råd og veilede kommunene i klima- og miljøsaker, herunder  bidra til å spre informasjon om støtteordningen Klimasats.

Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/