Årsrapporter for 2018

Fylkesmennene rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mars. Årsrapportene blir offentliggjort så snart de er levert. Bruk knappene til høyre for å velge fylkesmannsembete og å sammenlikne fylkesmennene. Denne siden viser årsrapportene for foregående år. Du kan også vise årsrapporter fra tidligere år.

Les meir om fylkesmannen