Årsrapporter for 2018

Fylkesmennene rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mars. Årsrapportene blir offentliggjort så snart de er levert. Bruk knappene til høyre for å velge fylkesmannsembete og å sammenlikne fylkesmennene.
Denne siden viser årsrapportene for 2018.
Du kan også finne årsrapporter fra andre år i arkivet.

Les meir om fylkesmannen