Oppgave 5.1.2.2
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 


Bakgrunnsinformasjon