Oppgave 5.1.4.2
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonale faglige retningslinjer.