Oppgave 5.1.6.12
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen.


Bakgrunnsinformasjon

Rutiner for informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker (avtale datert 07.05.2014) (Samarbeid mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i dyrevelferdssaker): http://www.fm-nett.no/PageFiles/8879/Rutiner%20for%20informasjonsutveksling%20-%20Mattilsynet%20og%20landbruksforvaltningen.pdf