Oppgave 5.1.6.13
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Påse at landbrukets ressursgrunnlag ivaretas og at det tas hensyn til dyrka mark.


Bakgrunnsinformasjon