Oppgave 5.1.6.14
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Styrke langsiktige investeringer knyttet til oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping.


Bakgrunnsinformasjon