Oppgave 5.1.6.16
Alle embetene LMD ASD HOD JD KD Landbruk og mat Helsedirektoratet

Synliggjøre inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Meld.St. 31 (2014-2015): Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs – marknaden som mål