Oppgave 5.1.6.24
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.


Bakgrunnsinformasjon